Tiiu Piibur Innovatiivsus- loob ja hävitab.

Innovatiivsus- loob ja hävitab.

 Kunstil on juba selline mõju, et ta oma loomult loob ja ka hävitab. Oleneb nüüd siis sellest teosest, tema iseloomust ja suunitlusest.
Ühiskonnal on juba sisse programmeeritud sotsiaalne karje kunstilise käsitluse võtmes. Kas ka see hea on teose loojale ja vaatlejale?. Meil on võime luua seda, millest me arusaame. Mida ei mõista pole eksisteerimas, kuna me ei näe ega ka mõtle sellele. Nii onngi võimalik kujutlusi visualiseerida meie igapäeva maailmapilti, just sellisena nagu me ise soovime. Miks me siis loome sotsiaalset lõhet ja saame sealjuures kokku ning ülistame seda lõhet.
Enne teose sündi polnud see lõhe veel nii suur, seda aitas kaasa kollektiivne karje ja seda näituse avamisel - vahuveini pokaali kõlisedes.  Kas teose positiivne lähenemisviis oleks vaatajale parema maailmapildi loomud? Me saame aru sellest, mida kuuleme, näeme, haistame, tunnetame, Selle läbi loomegi meie sees oleva maailmapildi. Kui iseenesega tasakaalus ja rahulolev kõiges olla, ei näe me ebakõla. Maailmapilt algab ikka sinu seest, milles soovid osaleda, ja millest sa aru saad. Iga päevaselt on võimalik maailma muuta enda sees paremaks paigaks, kus eksisteerib rahulolu kõiges.
 Ma kuulasin hiljuti maestro Arvo Pärti, kus ta mainis, et kunstis on kurjust. See tegi mind õnnetuks. Õnnetuks tegi mind see, et tema seda tunda on saanud. Puhas positiivne looming, millega tema maailma ettevaatlikult puudutab. See on hoolimine kõigist elavast, olevast. Suuresplaanis- hoidvat jätkusuutlikust. See on suur vastutus milliseid teoseid kunstnik väljutab, ma mõtlen siin kunsti, loomingu laiemat mõisted, heli, visuaal jne. Kõik mida me silmitseme, kuulame on kunstnike loodud. Kõik kuhu meie silm ka ei vaataks on kellegi loodud teosed. Miks mitte siis luua oma maailmapilti selliseks milliseks me hinges igaüks soovime. Kindlasti meie teel  on ka selliseid nurki, (valulisi ühendeid), milles vahel mõtiskleda ja taas maailmapilti kokkupanna on vaja. Kuid taas tõded, et looming on igapäeva õnnestumise aluseks. Loovas liikumises võtavad sinu unistused kuju.
 Ole looja ja loo visuaalne maailmapilt, kus soovid eksisteerida kõigepealt ise. Kui see õnnestub, siis loo ka teistele enda väljas parimad kohad ja nii see jätkub ja laieneb,...

Tiiu Piibur

See lehekülg ei toimi korrektselt Internet Explorer 10'ne ja vanematega.
Palun uuenda oma veebilehitsejat!