Tiiu Piibur blogi


 

 

 

„Kunst on looming mis juhatab meid pimedasse metsa“.

"Kõige olulisem õppetund elus on see, kui mõistad, et oled iseenda saatuse kujundaja. Sinu mõtted ja tunded suudavad maailma muuta. Kui sa mõistad, et oled osa suurest looduse ahelast siis saad oma elu positiivses suunas ise suunata. Seda märgates ja taas avastades just-kui pimedas metsas, mille valguses sa ise osaled.

„Kunst on looming mis juhatab meid pimedasse metsa“.
Metsas kogedes sünnivad uued kultuurilood. Üks kultuur on loomekultuur, teine mäletamise kultuur, et mäletada on vaja märgata. Märgates talletame kogetud hetki, mis läbi sünnib mälestus, mis annab ja kannab meid kogu läbi elu.
Tiiu Piibur

Posted at 17.05.2018

Poeesia

Maalikunst on kui poeesia, mida kõik näevad, luule omakorda otsekui maal,- mida saab kuulata. Läbi päikese paiste, 
linnulaulu,
tuule hüüu, 
vihma sabina, 
vete vulina, hoomame seda kõike korraga. 

Tiiu Piibur

30.04.2018

 

 

Posted at 30.04.2018

Muinastulede öö, iseloomustab meie ürg eestlust kõige paremini.


Soovin kõikidele kaasmaalastele, imelist muinastulede ööd.
Öös on asju, mida päeval ei näe.
Päev varjutab oma valgusega öö varju üle, need taganevad vaikselt häbenedes nurkadesse.
Öö omakorda hiilib tasa-pisi, kesk põrandale kokku.
Öös kardame tihti, kartust ennast.
Kui kartust poleks, oleks ka imelisi öid.
Kui süda on puhas, ei hiili kunagi kartlikud varjud sulle vaikselt ligi.
Ole siis valgus
Ole siis vari.
Tiiu Piibur

Minu armsa õpetaja sõnad.
Inimene on kõikvõimas. Küsimus on selles, kuivõrd me oleme suutnud endale selgeks teha selle mehhanismi,
mis seda maailma seesmiselt koos hoiab. Kui me tunnistame ennast viletsaks, nõrgaks, haigeks,
kellestki või millestki sõltuvaks, siis me seda ka oleme.
Me oleme see, keda me usume ennast olevat.

Gunnar Aarma
Posted at 26.08.2017

"Avarus"

Avarus
 

Näitusele nime pannes millalgi aasta tagasi olin ise redelil küünitades kõrgustesse, käsi haaramas magusaid ploome, nii sündis selle näituse idee kui ka nimi „Avarus“.

Lähtusin meile kõikidele teadaolevatest perspektiividest. Jäädvustasin õlimaalina, (tahvelmaalina) vaateid merelt, maalt kuni kõrgusteni. Ise viibisin loomeperioodil mingitel teistel kõrgustel ja avarustel, mille läbi olen suutnud need maalid teieni tuua. Loomingu sündides toimub tihti iseäralikke tundmusi. Avarus täidab keha ja meeled, mille läbi toimub imeline meeleline kogemine. Juba selle pärast tasub ikka ja jälle uusi näitusi luua. See on just-kui rännak ja avastus-ruum siseruumis, mis asub meis endis. Tundub üsna lõputu jalutuskäik, mida ei soovigi lõpetada, vaid sooviks üha uusi ja avastamata teid liikuda.
Arvan olevat end päris õnnelik, et olen saanud mööda seda teed liikuda. Selles avaruses on veel nii palju avastada ja kogeda. Kõige parem on ka veel see, et ma ei tea selle tee pikkust ja ei tahagi teada.
Maja kus see näitus aset leiab on olnud juba aastaid, minu heatuju majaks.
Kauneid kogemisi ka Sulle, armas vaatleja.

Posted at 23.08.2016

Innovatiivsus- loob ja hävitab.

 Kunstil on juba selline mõju, et ta oma loomult loob ja ka hävitab. Oleneb nüüd siis sellest teosest, tema iseloomust ja suunitlusest.
Ühiskonnal on juba sisse programmeeritud sotsiaalne karje kunstilise käsitluse võtmes. Kas ka see hea on teose loojale ja vaatlejale?. Meil on võime luua seda, millest me arusaame. Mida ei mõista pole eksisteerimas, kuna me ei näe ega ka mõtle sellele. Nii onngi võimalik kujutlusi visualiseerida meie igapäeva maailmapilti, just sellisena nagu me ise soovime. Miks me siis loome sotsiaalset lõhet ja saame sealjuures kokku ning ülistame seda lõhet.
Enne teose sündi polnud see lõhe veel nii suur, seda aitas kaasa kollektiivne karje ja seda näituse avamisel - vahuveini pokaali kõlisedes.  Kas teose positiivne lähenemisviis oleks vaatajale parema maailmapildi loomud? Me saame aru sellest, mida kuuleme, näeme, haistame, tunnetame, Selle läbi loomegi meie sees oleva maailmapildi. Kui iseenesega tasakaalus ja rahulolev kõiges olla, ei näe me ebakõla. Maailmapilt algab ikka sinu seest, milles soovid osaleda, ja millest sa aru saad. Iga päevaselt on võimalik maailma muuta enda sees paremaks paigaks, kus eksisteerib rahulolu kõiges.
 Ma kuulasin hiljuti maestro Arvo Pärti, kus ta mainis, et kunstis on kurjust. See tegi mind õnnetuks. Õnnetuks tegi mind see, et tema seda tunda on saanud. Puhas positiivne looming, millega tema maailma ettevaatlikult puudutab. See on hoolimine kõigist elavast, olevast. Suuresplaanis- hoidvat jätkusuutlikust. See on suur vastutus milliseid teoseid kunstnik väljutab, ma mõtlen siin kunsti, loomingu laiemat mõisted, heli, visuaal jne. Kõik mida me silmitseme, kuulame on kunstnike loodud. Kõik kuhu meie silm ka ei vaataks on kellegi loodud teosed. Miks mitte siis luua oma maailmapilti selliseks milliseks me hinges igaüks soovime. Kindlasti meie teel  on ka selliseid nurki, (valulisi ühendeid), milles vahel mõtiskleda ja taas maailmapilti kokkupanna on vaja. Kuid taas tõded, et looming on igapäeva õnnestumise aluseks. Loovas liikumises võtavad sinu unistused kuju.
 Ole looja ja loo visuaalne maailmapilt, kus soovid eksisteerida kõigepealt ise. Kui see õnnestub, siis loo ka teistele enda väljas parimad kohad ja nii see jätkub ja laieneb,...

Tiiu Piibur

Posted at 18.05.2015

Kunsti ja muusika mõjust taaskord

Kunsti ja loomingu mõiust inimpsüühikale. Sinna juurde kuuluvate helide maailma ja helistikule meid ümbritsevas keskonnas, mis oma olemuses asub meie endi sees.
On tohutult palju võimalusi eneseväljenduseks. Kasutame neid tihti iga päevaselt, nii et tähelegi ei pane. Loova mõtlemise ja tegevuse juures kasutame erinevaid helisid, andes võimaluse kanda sagedust, mida soovime edaspidi kasutada siis lõuendile, arhidektuuri, tantsu, muusikasse kujunditesse jne. Sümbioos sellest tulemist nimetatakse loomiseks- loominguks. Tänu abilistele meie info ajastul, on kõikjal võimalik loovalt end väljendada. Abilised on samuti meid ümbritsevad inimesed  oma informatsiooni väljadega. Info mis meieni jõuab on meie mõtete sümbioos sellest kõigest. Ma nimetaksin seda ühendvälja informatsiooniks, mis jõuab meie kõigini reaalajas, kuid on samas ajatu oma olemuses. Seda informatsiooni välja mis jõuab loome inimeseni on vaja sealt taas jälle edasi kanda, sinna kus ta teeniks edasi liikumist. Siin juures soovingi väljendada seda seisukohta, kuidas informatsiooni allata ja vallata, mis peab meediumini jõudma. Inimene oma olemuses on pigem elu ja ilu hoidev. Meie  soovime pigem positiivset signaali anda ja kanda. Sellest seisukohast tuleneb ka informatsiooni tase. Inimene ise ei jõua kõike siin maapeal teostada, nii et anname osa informatsiooni ka neile, kes suudavad täide viia osalt ka meie endi unistusi. Meil kõigil on väga erinev ülessanne selles. Jagame hea meelega oma mõtteid, kuna ei karda konkureerida iseenda informatsiooni väljaga. Nagu ma ennist ütlesin, et üks inimene ei suuda kogu informatsiooni tulvaga üksi hakkama saada. Siis on hea, kui saame seda kellegagi jagada.
Kõik millega me kokku puutume igapäevaselt on kunst ja looming. Tänapäeval vaadeldakse seda teemat ka avaramalt, mis on ju väga tore. Loomingut liigitatakse peenenergeetika valdkonda. Meie meeleseisund loob uusi platvorme, ilminguid ja toob selle meie ellu reaalse sündmuse või pildiläbi, mis onngi rahulolu kõiges ja kõigega. Oleneb nüüd teie häälestatusest selles hetkes.

Soovitan loomingus liikuda heledates sagedustes, mis annavad Sinu elule värve, nüansse ja loovad uusi platvorme. Samuti ka võid end ise häälestada, kasutades Sinu jaoks parimaid, puhtamaid ülemhelisid. Meil kõigil on erinevad helistikud. Nii hinges (peenenergeetikas), kui ka füüsilises kehas on tihti peale erinevad  sagedused. Tuleb leida heli, mis sulle annab ja mis Sind kannab edasi.
 Meil kõigil on see helistik äärmiselt erinev. Värvide puhul on samuti persooniti erinevad mõjud. Samuti ka värvid ja lõhnad  mida me tajume, mõjuvad meile kõigile väga erinevalt. Kokkuvõttes on meile kõigile just olemas see, mida me ise soovime. Nüüd oleneb sellest kuidas me oleme häälestunud edasi liikumisele. Kuid kuidas seda meie ellu tuua ja kuidas kasutada loomingut oma unistuste ja olemuse väljendus allikaks edaspidi.  ....

 

Tiiu Piibur

Posted at 08.03.2015

Kunst, looming ja kunstiteraapia meie igapäevaelus.

Jätkuvalt kunsti mõjust, mis kannab endast suuremat tähendust, kui esmapilgul tundub.

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, kus inimesel on lihtsaid kunstivorme kasutades võimalik uurida oma sisemaailma mittesõnalisel moel. Kunstiteraapia abil õpime end tundma, kasutades erinevaid tehnikaid, materjale, võtteid ning psühholoogiat ja aru saama oma vajadustest, soovidest ning rahulolematutest situatsioonidest ning neid kirjeldama kunsti abil.


Kunstiteraapia grupitööna nagu ka teised teraapia vormid, toimub sageli gruppides. Grupis toimuv kunstiteraapia loob võimaluse laiemaks kommunikatsiooniks, sisekaemuseks ning isikliku kogemuse jagamiseks. Kunstiteraapia grupi töös toimub vahetu tagasiside ning vajadusel ka sellekohane selgitustöö (arutelu).
Kunstiterapeudi roll on olla nii aktiivne kui passiivne. Aktiivse terapeudi roll näeb ette rohkem suunavat lähenemist ning passiivne omakorda lähtub grupis olevatest temaatikast ja vabast kunstilisest eneseväljendusest.


Kunstiteraapia aitab avada meie loovuse – meis kõigis peituva sisemise võimekuse, mis viib paranemise ja tervise juurde. Kui inimene satub arengu ja identiteedikriisi või depressiooni, pakub kunstiteraapia võimalusi kriisist väljumiseks ja uute vaatenurkade leidmiseks kinni jooksnud olukorrale. Selleks kulub vahel rõhkem kui üks koosveedetud õhtupoolik.

Sada protsenti ja natuke ka rohkem on antud Inimesele, mille ta suudab alati ka välja kanda. Olen seda tihti ona õpilastele ja palju sellest teistele viimasel ajal rääkinud.

Üks näide elust ja suhtumisest üldiselt, mille läbi saate ka endast paremini teada. Vaatan põrandal seisvat vaasi milles on vett- pool vaasi ja mõtisklen, - kas vaas on pool täis või pool tühi. Sellest tulenev kuidas ma seda oma elus näen. Ma ise kül soovitan näha ja pigem suhtuda, et vaas on pool täis. Ise-asi kuidas ma end hetkel tunnetan ka sellest tulenev teadmine, et siis vaas on pool tühi või pool täis. Ühesõnaga selles suhtumises samuti on olemas minu suhtumine hetkel kõigesse. Kuna me mäeme situatsioone erinevalt tuleneb, kuidas me olukorra lahendame, arvates et vaas on peaaegu täis, nii ma katsume enda ümbritsevat selle loomise ja täiuse tundega.

Kunsteteraapia vaimse arengu väljendusvorm. Paljud kes on tegelenud intuitiivteadustega ning on vaimse arengu teedel liikujad, vajavad enda väljenduseks ja liikumise väljendusvormiks kunsti, kujundeid ja värve. Omandades erinevaid teadmisi, liitub kunstiline eneseteadlikus, mille läbi saad tekitada teadlikuse tõusu ja hingelist kasvu, emotsionaalseid ning vaimseid tõusulaineid ja seda teadlikul viisil, kasutades selleks kunstiteraapiat. Soovime muutuda iga päevaga paremaks, tingimusteta armastada, selleläbi olla ise armastatud ning positiivsemad. Selle tulemuseks on rahulolu kõigis ja kõiges.

Tiiu Piibur :)

Posted at 11.10.2014

Loomingu ja kunsti mõju inimpsüühikale

Loodus kui kujutluse ja taju avardaja

 Kuidas loominguline lähenemine loob eeldused looduskeskkonna kui loova eneseteostuse algallika mõistmiseks.

 Üks esimesi ülessandeid ongi avastada loodus ressursid enesest. Juba iidsetest aegadest on inimene olnud leidlik ja loominguline. Kindlasti sellepärast, et ellu jääda ja toit koju tuua. Tänapäeval on meie tajud ja tunnetused pisut tuhmunud. Me kasutame kommunikatsiooni vahendeid, mille läbi meie meeled on laisaks jäänud. Igapäeva informatsioon tuleb kiirelt läbi õhu meile koju ja veedab meiega kogu selle aja, kuni uinakuni. Mida siis teha, et äratada ülesse need ürgsed instinktid, mis meid kunagi  ette hoiatasid, ohtude ja muutuste eest. Inimene luges neid märke kunagi, iseenesest mõistetavalt ja elas selle järgi. Seega oli otseselt kontaktis loova loodusega. Kunsti ja loominguga otseselt kontaktis olles sünnib taas tajude ja instinktide vallandumine. See teebgi selle protsessi nauditavaks, ka kohati valulikuks,- oleneb siis igast sünnist. Loomingu all mõistame paljutki. Muusika on samuti suur ja võimas instrument ka kunsti juures. Vahel tundub, et üks ei saa teiseta. Kasutades mõlemat nii kunsti kui ka heli võime saada enesest rohkem teada. Tunnetada tundeid, mida varem pole kogenud. Üha uusi ja uusi, vahetades aeg-ajalt loomingulisi perspektiive. Oskus kuidas need teadmised ja tundmused rakendada hiljem igapäevaellu. Seeläbi olla avatum ja parem inimene, mõistmaks ennast ja ka teisi.

Helid ja nende mõjud meie elule

Heli mõju on üks suurimaid tegureid loomaks silda meie füsise ja  psühhika vahel. Loodusheli on üks esimesi helisid üldse meie elus. Meie Emake-Maa edastab igal hetkel meile visuaalseid sõnumeid, mille läbi me kõik tunneme ja mõistame teineteist. Teadmata mis keeles tema kõneleb. Läbi loominguliste visuaalide kõnetame me  inimhinge otseses mõttes. Muusika ja kunst on need vahendid, mida mõistavad kõik inimesed, küll erinevatest perspektiividest, kuid kindlasti on see suureks ühendavaks jõuks inimeste hulgas. Oskus kuidas ära kasutada visuaalkunsti ja muusika poolt pakutavaid võimalusi oma elus. Kui küsida, mis on muusika, ei oska vastata sellele küsimusele, ka kõigeparemad,- vaid vastavad nii. “ Ma loodan et ma ei saa veel seda teada, mis on muusika“. See tähendab, et loomine kestab. Kulgemine jätkub ja pakub üha uut ja põnevat sellel teekonnal.

Tõesti, mis on looming võib vaid põgusalt käsitleda.

Mul on heameel neid mõlemaid kogeda ja ka ennast väljendada seeläbi.

Arvan et olen õnnelik, kuigi ka seda teame alles siis, kui sellest ilma oleme jäänud.

Tiiu Piibur 2.10.2014

Posted at 02.10.2014

Mõningad mõtted :)

Kui Sa leiad oma mõtetega end üksi ja tahaksid neid kuidagi jäädvustada, kuid ei oska. Siis tea, et mina olen need mõtisklused jäädvustanud lõuendile, värvidesse, vahel ka luuletustesse. Kõige enam on kahju, kui need tundmused, mõtted jäävad ära märkimata ning kaovad. Meie maalitundides on võimalik käsitleda ääretult laia ampluaaga teemasid ja kanda neid siis lõuendile. Kuigi Suuresplaanis meie informatsioon jäädvustatakse, kuid hetkel saad seda teha, Sina ise :)

Tiiu Piibur :)

Posted at 30.09.2014

Näitus "Reisikiri" avatud aasta lõpuni

Näitus "Reisikiri"
2014 aasta lõpuni
Rävala pst. 2, korrus 3 Notaribüroo
Näitust "Reisikiri" on eksponeeritud erinevates galeriides. See näitus on jätkusuutlik, kuna täieneb üha uute reisimaalidega.

Näitus on avatud E-R 9 - 17

 

Posted at 30.03.2014